• Werken vanuit leerdoelen

    Een doel stellen geeft richting en motiveert, mits het doel binnen jouw bereik ligt en het je wat oplevert als je het doel behaalt.